Mainland China’s return and transfer service

Mainland China’s return and transfer service fee
(Limited to China transfer center to the following locations)

First
(Kg)

+1 (Kg)
Shenzhen HKD10 /
RMB9
HKD1.5 /
RMB1
Guangdong Province (excluding Shenzhen) HKD12 /
RMB11
HKD2 /
RMB1.5
Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian HKD15 /
RMB14
HKD7.5 /
RMB6.5
Anhui, Jiangxi, Hunan, Hubei, Guangxi, Guizhou,
Yunnan, Hainan, Sichuan, Chongqing, Hebei, Henan
HKD18 /
RMB16
HKD10 /
RMB9
Beijing, Tianjin, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Jilin,
Heilongjiang, Liaoning
HKD18 /
RMB16
HKD15 /
RMB14
Inner Mongolia, Ningxia, Qinghai, Gansu, Xinjiang, Tibet HKD25 /
RMB23
HKD22 /
RMB20